Rinyamente
DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006 A NAGYATÁDI BÖLCSŐDE REKONSTRUKCIÓJA

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKRinyamenti Szociális Szolgáltató Központ                                         

Igazgató: Simonovics Józsefné 

 

                           Támogatónk:             Támogatónk

 

 

Nagyatádi Intézményegység:
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4.
Telefon: (82)504-597
Fax: (82)
E-mail: szocszolgkozp@citromail.hu

Intézményegység-vezető: Grosicsné Nagy Katalin

 

Nagyatádi intézményegység által a kistérség minden települése számára elérhetővé válik az Idősek Otthona, a támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás, illetve

Nagyatád, Tarany, Háromfa, Bakháza  településeken biztosítja  az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását (Idősek Klubja), családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot.

Ellátott települések: Nagyatád, Háromfa, Tarany, Bakháza


Segesdi intézményegység:
7562 Segesd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: (82)733-010
Intézményegység-vezető: Benczéné Bogárdi Andrea

Ellátott települések: Segesd, Ötvöskónyi, Beleg, Somogyszob, Bolhás, Kaszó, amely településeken a segesdi intézményegység biztosítja a étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elérhetőségét.


Lábodi intézményegység:
7551 Lábod, Kossuth u. 43.
Telefon: (82)385-148
Intézményegység-vezető: Tóth Lászlóné

Lábodi intézményegység által a kistérség minden települése számára  elérhetővé válik az Idősek Otthona, illetve
Lábod, Kutas, Szabás, Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Görgeteg, Kisbajom számára biztosítja az étkezést, házi segítségnyjtást, idősek nappali ellátását, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátását

Ellátott települések: Lábod, Kutas, Szabás, Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Görgeteg, Kisbajom

Szervezeti és működési egységek:

Bölcsődei intézményegység

7500 Nagyatád, Árpád u.12.

Telefon: (82)352-055 

Intézményegység-vezető: Antalfi Józsefné

Idősek nappali ellátása: Bodvicai idősek Klubja, 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 43.
                                       Ezüstkor Idősek Klubja, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4.
                                       Naplemente Idősek Otthona, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4.

Egyéb intézmények


Gondviselés Szociális Otthon


Székhely:

7562 Segesd,Kossuth u. 1.
Telefon: (82)733-210
Vezető: Nagy István Béla igazgató

 

7562 Segesd, József A. u.2.

Telefon:(82)733-190

80 fő súlyos értelmi fogyatékos gondozása

 

Gondviselés Szociális  Otthon Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlege 

 7544 Szabás, Szabadság u.86.

Telefon:(82)385-482

E-mail: gondviselés@somogy.hu

 50 fő szenvedélybeteg rehabilitációja

 

UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.
7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon: (72)517-370
E-mail: uwyta@uwyta.hu
Vezető: Vörös Géza ügyvezető igazgató
Telephely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 11.

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Fészek Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 6.
Telefon: (82)450-043, 553-688
Igazgató: Hervai Anna

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének
Családok Átmeneti Otthona
7500 Nagyatád, József A. u.1.
Telefon: (82)450-022
Igazgató: Benácsné Rácz Éva
Tevékenység:
   - lakhatási krízisben lévők átmeneti elhelyezése, törvényben szabályozottak szerint másfél évig
   - tanácsadás (pl. életvezetési problémákkal kapcsolatban)
   - gyermekvédelmi tevékenység
   - gyermekeknek, családoknak program biztosítása


 Nyomtatás


MySQL: 0.0021 s, 8 request(s), PHP: 0.0227 s, total: 0.0248 s, document retrieved from database.