Rinyamente
DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006 A NAGYATÁDI BÖLCSŐDE REKONSTRUKCIÓJA

Rinya-Dráva Szövetség:

 

A Rinya-Dráva Szövetség Helyi Közösség 2007.09.04-én 112 alapító tag részvételével jött létre Görgetegen. 2007.10.04-én a barcsi közgyűlésen további 46 tag felvételével bővült, így alakult ki a jelenlegi 158 fős tagság. A köz-, civil- és vállalkozói szféra együttesen képviselteti magát (42, 53, 63 taglétszámmal).

Ez a Helyi Közösség elkészítette a helyi vidékfejlesztési stratégia vázlatát. A közösség tervezési területe a Barcsi és Nagyatádi kistérségek majd minden településére kiterjed (Lad és Patosfa máshová csatlakozott /Zselici Lámpások/, Nagyatád nem jogosult település népsűrűsége miatt),  így a tervezési területen 43 121 fő él.

A Rinya-Dráva Szövetség helyi közösséget a december 4-én megjelent a "147/2007 számú FVM rendelet" előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá minősítette a stratégiai vázlat alapján. Ennek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak a feladata a dec. 20-tól számított 4 hónapban a helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS) elkészítése, melynek elbírálása alapján eldől, hogy Helyi Vidékfejlesztési Közösségként (HVK), vagy LEADER helyi akciócsoportként funkcionálnak tovább. Ha HVK minősítést kap a közösség, akkor mintegy 926 millió Ft-ra, ha LEADER minősítést kap, akkor 1386 millió Ft-ra kell tervezni. A tervezési időszak 2007-2013.

Ennek a tervezőmunkának az előkészítéseként 2007 december elején kis körzeti települési fórumokat tartottunk, mind a Barcsi mind a Nagyatádi kistérségekben, melyeken több mint 100 fő vett részt, és osztotta meg fejlesztési elképzeléseit a közösség képviselőivel. Ismétlődően jelentkező ötletek voltak a falusi szolgáltató központok kialakítása és funkció bővítése, az ökoturizmus, gyógyturizmus és vadászturizmus lehetőségeinek bővítése, "helyi időszakos piacok" falusi helyi termékek árusító helyének kialakítása, gyógynövénygyűjtés és feldolgozás támogatása, faipari és erdőgazdálkodással kapcsolatos beruházások támogatása, és még sok más egyéb.
A Rinya-Dráva Szövetség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport 2008.01.10. Lábodi közgyűlésén megválasztotta a Tervezést Koordináló Csoport Tagjait.
 
A tervezés első szakaszában a térség helyzetelemzése készült el (I. mérföldkő), melyhez átfogó adatgyűjtés történt az érintett településeken. 2008.04.09.
A II.mérföldkő alkalmával a fő fejlesztési prioritások és intézkedések kerültek elfogadása. 2008.05.07.
A III. mérföldkő elfogadásakor az intézkedésekhez rendelt megoldási javaslatok lettek jóváhagyva. 2008.06.05.
Az utolsó IV. mérföldkő lezárásának határideje 2008.07.04. A feladat a megoldási javaslatok összehangolása, a források felosztása, a teljes stratégia felülvizsgálata majd véglegesítése, Irányító Hatósághoz való benyújtása.

A 2008.06.05-i ülésen az előzetesen elismert vidékfejlesztési közösség jogi személyi személyiséggel rendelkező formát öltött és egyesületté alakult. A Rinya-Dráva Szövetség Egyesület 109 alapító taggal jött létre, melyhez azóta többen csatlakoztak, így a jelenlegi taglétszám 116. A tagok 3 tagozatba tömörülnek, civil-, köz- és üzleti szféra tagozatba.
Az Irányító Hatóság 2008.09.26-án a Magyar Vidék Napján az elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia minősége alapján LEADER Akciócsoporttá minősítette a Rinya-Dráva Szövetséget, így a közösség lehetőséget kapott Stratégiájának megvalósítására bővített forrásokkal.
2008.10.01-én a Rinya-Dráva Szövetség létrehozta munkaszervezetét, melynek feladata az ÚMVP III-ik és IV-ik tengelyes intézkedései vonatkozásában azok megvalósulásának elősegítése a térségben.
2008.10.18-án meghirdetésre került az első négy pályázható jogcím (Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás- fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése), melyekre 2009.01.12-ig 64 támogatási kérelem érkezett be a térségből.
Az egyesület tisztségviselői:

Elnökség:
Traxler Balázs, Somogyaracs Község Polgármestere, Elnök
Lassu István, Lábod Község Polgármestere, Alelnök
Árvai Erika, Barcs és Barcs Környéki Munkanélküliekért Alapítvány
Bencze Imre, Segesd Község Polgármestere
Csík László, Csokonyavisonta Község Polgármestere
Dr. Gyenesei István, Somogy Polgáraiért Alapítvány
Katz Zoltán, Katz Kft. Csokonyavisonta
Kocsis Tibor, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
Mocz András, Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Somogyszob
Gujzer Tibor, magánszemély, Barcs
 
Felügyelő Bizottság:
Kulcsár Szilveszter, Homokszentgyörgy Község Polgármestere, Elnök
Brantmüller Zoltán, Háromfa Község Polgármestere
Csalos István, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Görgeteg
 
Munkaszervezet:
Szijártó Attila irodavezető
Gorjanáczné Krammer Marianna projekt-menedzser

További információk:
www.rinyadrava.hu
 

 Nyomtatás


MySQL: 0.0032 s, 11 request(s), PHP: 0.0266 s, total: 0.0298 s, document retrieved from database.