Társulási Tanács


A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagjai az egyes települések polgármesterei. A Tanács munkáját a polgármesterek közül választott elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az elnökhelyettes irányítja, valamint egy öt tagú elnökség, és különböző bizottságok segítik.
A Társulási Tanács feladatainak előkészítéséhez és végrehajtásához önálló munkaszervezet hozott létre.