Rinyaszentkirály

Molnár József, polgármester

06 82 718 069

Önkormányzat:
    7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 56.

Közös Önkormányzati Hivatal:
    7551 Lábod, Kossuth u. 57.
    Jegyző: Nagy Balázs


Heraldikai leírás: Álló csücsköstalpú pajzs, melynek kék mezejében zöld halmon jobbra fordult, fejét felemelő ezüst szarvasbika áll. A pajzstalpat hullámos ezüst pólya osztja. A pajzs fölött lévő arany koronán tornyával balra néző, barna tetejű ezüst templomépület. A takaró jobbról zöld-ezüst, balról kék-arany. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon fekete nagybetűs Rinyaszentkirály felirat olvasható.
Magyarázat: A címerben három elemet kívánt kiemelni a település. A hullámos ezüst pólya a Rinyát jeleníti meg. A patakhoz való közvetlen kapcsolatát a település neve is jelzi. A szarvasbika az erdő- és vadgazdálkodásra utal. A falu környékén lévő erdők szarvasokban gazdagok, amiért külföldi vadászok is előszeretettel látogatják. A pajzs fölött látható elem a település 1855-ben épült református templomát szimbolizálja.

Ez a Belső-Somogy déli részénm található zsáktelepülés a 68-as főúton keresztül Görgetegen át közelíthető meg. Varázslatos tájjal körülölelt település, ahol a csillogó tükrű halastavak, a rejtélyes erdők, a famatuzsálemek és a közöttük élő értékes vadak egyaránt megtalálhatók. A Rinyaszentkirály határában elterülő 70 hektáros erdő szigorúan védett terület, a méltóságteljes réti sasok különös birodalma.

A falu közelében a Lábodi-Rinya vizéből alakították ki azokat a halastavakat, melyeknél sajátosan gazdag madárvilág vert tanyát. A tavaktól délnyugatra található Rinyaszentkirály, amely másfél évszázada még nagyobb lélekszámú település volt mint a mai térségi központ Nagyatád. A várostól egyébként légvonalban mindössze 7 kilométer választja el Szentkirályt, ám közúton ez a távolság 21 kilométerre nő.

Miután a vidék szarvasban rendkívül gazdag, ezért előszeretettel látogatják külföldi vadászok. Szállást a közeli rinyatamási kastélyban találnak a rengeteg szerelmesei, de a falut felfedezték maguknak azok is, akik hosszabb időre kívánnak megtelepedni: Az elmúlt években például számos német család választott házat magának, melyeket szépen felújítva, a régi értékeket megőrizve használnak a nyári pihenés idején.

A régészek szerint vélhetően már az államalapítás idején is lakott volt a település környéke, bár Rinyaszentkirály neve S. Rege alakban az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben maradt fenn először. Akkoriban már plébániával rendelkezett. 1451-ben Zenthkyralként említik az iratok. A krónikák szerint a hódoltság másfélszáz évének idején a török lerombolta a templomát.

A XIX. század első felének népességnövekedése a fellendülést jelzi, amit az 1850-es adat mutat: ez idő tájt 1799 lakost jegyeztek fel. A századfordulót követően olvasókör, egyletek alakultak, hitelszövetkezet jött létre, katolikus és református népiskola működött. Három vendégfogadó várta a betérőket, a cipésztől a fényképészig tucatnyi mesterember dolgozott. Volt már posta a településen, a vasút pedig a közeli Görgetegről vált elérhetővé. Az első és a második világháborúba elesettek tiszteletére a temetőben állítottak emlékoszlopot, s minden év első júniusi vasárnapját az emlékezésnek szentelik.

Az 1990-es választások alkalmával Rinyaszentkirály megalakította saját önkormányzatát, s közös körjegyzőséget alkot Görgeteggel. A faluban az utóbbi éveket a fellendülés jellemezte, új házak épültek, felújították a közintézményeket, növelték a burkolt utak hosszát. A művelődést a fiókkönyvtár és egy klubhelyiség szolgálja, a sportéletet elsősorban a labdarúgás jelenti. Az egészségügyi ellátás megoldott, a falu kereskedelmi szolgáltatásai megfelelőek, ez utóbbit többnyire vállalkozások biztosítják.

A megélhetést ma elsősorban az erdő-és vadgazdálkodás - szarvasfarm, halgazdaság - adja. A vadászok és a horgászok körében egyre népszerűbb a település és romantikus környéke.
A településen mára minden házban van vezetékes víz. Az elmúlt években megteremtették a feltételeit a melegétkeztetésnek, kiépült és működik a falugondnoki szolgálat. A gyerekjóléti és családsegítő szolgálatot is igénybe vehetik a lakók.