Nagykorpád

   
 
Szabó Zoltán, polgármester
06 82 385 467

Önkormányzat:
    7545 Nagykorpád, Petőfi u. 92.

Közös Önkormányzati Hivatal:
    7551 Lábod, Kossuth u. 57.
    Jegyző: Nagy Balázs

                                                     Internet elérhetőség: www.somogy.hu/nagykorpad

 

 

Címer leírása: Álló vörös háromszögű pajzs kék pajzstalppal. A pajzs vörös mezejében rovátkolt ezüst várfal, melynek rostélyos kapuja félig fel van húzva. A várfal közepéből barna törzsű és zöld lombozatú fa nő ki. A pajzsalakot balról hatágú arany csillag kíséri.  

Magyarázat: A várfal a község határában lévő Várdombon álló középkori erődítménye utal, amely a Rinya átkelőhelyét védte. A szájhagyomány szerint a török időkben még alagút is indult ki innen, amely Nagyatáddal vagy Ötvöskónyival kötötte össze a várat. Ennek a helyén ma már csak egy körülbelül 15 méter magas domb található, amelyen mint egy "várúr", egy igen öreg bükkfa áll. Ezt a fát tartják az ország második legnagyobb kerületű bükkfájának. A kék pajzstalp a Rinyát, illetve a település környékén lévő vízi világot kívánja megjeleníteni. A község határában 1967-ben 50-55 fokos termálvizet találtak.

A község történelme egészen a honfoglalásig nyúlik vissza a feltevések szerint: a határában ugyanis honfoglalás kori erődítmény állhatott. Nagykorpád neve elsőként Corpadként fordult elő az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben. 1571-ben már Erdőkorpád néven találkozhatunk a település nevével. Sokáig állandó volt itt a lélekszám, csak 1789-ben gyarapodott a lakosság a faluban, a Csallóközből telepesek érkeztek ide, s benépesítettek egy falurészt, amelyet hosszú ideig Lóger néven emlegettek a falubeliek.

Nagykorpád később a Hunyadiak, aztán a Sina, majd a a Mándy család tulajdonába került, akik felvirágoztatták a települést. Szeszgyárat telepítettek, malmot építettek és elkészült a vasút is. 1898-ban alakult meg itt a hitelszövetkezet, ekkora már felépült a református és községi népiskola, s a XX. század első évtizedeiben olvasókör és lövészegylet működött. A török hódoltságot követő időkben a lakosság többsége áttért a református vallásra, 1634-ben Szabással közösen tartottak el egy prédikátort. Hosszú huzavona után, 1765-ben engedélyezték a templom használatát.

A II. világháborút követő tulajdonviszony-változások, az erőltetett iparosítás hatással voltak a falu életére is. A faluból egyre többen költöztek a szomszédos Nagyatádra ahol akkoriban több új ipari üzemet is létesítettek.

A polgármesteri hivatal olyan beruházásokat igyekezett megvalósítani, amelyek a lakók komfortérzetét is növelték, s megerősítették az intézmények létét is. Így valósult meg az óvoda és iskola fűtésének korszerűsítése, megújult a ravatalozó, közvilágítás és a faluház, valamint az orvosi rendelő. A lakók egyébként maguk is önszorgalomból igyekeznek tenni a falu szépülésért, versenyeznek az asszonyok, kinek a legszebb a portája.

Bár fejlődött a település az 1989-et követő években, a nagyüzemek privatizációja és a termelőszövetkezet csődje nehéz helyzetbe hozta a korpádiakat is.

A község a szomszédos Szabással együtt közös fejlesztési tervek megvalósításán dolgozik. Ilyen közös ötletként fogalmazódott meg a mezőgazdaság fejlesztése. E cél megvalósulása érdekében alakították ki azt a 157 hektáros víztározót, amelyet intenzív növénytermesztésen kívül turisztikai célokra és munkahelyteremtésre is ki lehet használni.

A másik lehetőség a termálvíz. A település közelében a 60-as évek végén 60 celsius fokos termálvizet találtak, s elkészült két medence is, de a megfelelő források hiánya miatt a fürdő két évtizede kihasználatlan, ezért az önkormányzat várja az ajánlatokat a kútra és a területre.

Nagykorpád számára a kiemelkedést az elöljárók szerint olyan vállalkozók megjelenése garantálhatná, akik munkalehetőséget és tisztest megélhetést biztosítanának. Nagy gond, hogy a külterület nagy hányada állami tulajdon, így ott nem lehet beruházni. Azonban olyan természeti kincsekkel is rendelkezik a település, amely megfelelő szándék esetén felemelkedést jelenthetnének a község számára.