Rinyamente
DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006 A NAGYATÁDI BÖLCSŐDE REKONSTRUKCIÓJA

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati TársulásaA Rinyamenti kistérség települései 1995-ben alapították meg a Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, érdekeik hatékonyabb érvényesítése, és eredményesebb együttműködésük érdekében. A társulás 2004. nyarán átalakult, és létrejött a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása. E társulás keretében a korábbi együttműködés kiszélesedett, és a területfejlesztés mellett már a közoktatás, a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, a szociális ellátás valamint család-, gyermek-, és ifjúságvédelem, a belső ellenőrzés feladatait is közösen látják el az önkormányzatok. A feladatellátáshoz szükséges forrásokat a többcélú társulások részére nyújtott normatív támogatás, pályázati források, valamint a települések saját forrása jelenti.

 

A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagjai az egyes települések polgármesterei. A Tanács munkáját a polgármesterek közül választott elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az elnökhelyettes irányítja, valamint egy öt tagú elnökség, és  különböző bizottságok (pénzügyi, közoktatási, szociális, egészségügyi) segítik. A bizottságokban a polgármesterek mellett az adott területet jól ismerő, nagy tapasztalattal bíró szakértők is részt vesznek.A Társulás neve: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

A Társulás címe: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

Telefon: 82/504-500

Fax: 82/504-555

www.rinyamente.hu


Elnök: Ormai István, Nagyatád város polgármestere (varoshaza@nagyatad.hu)

Elnökhelyettes: Lassu István, Lábod Község polgármestere (onkormanyzatlabod@t-online.hu)


A többcélú társulás munkaszervezetén keresztül látja el feladatait, mindennapi teendőit.


 Nyomtatás


MySQL: 0.0017 s, 5 request(s), PHP: 0.0216 s, total: 0.0233 s, document retrieved from database.