Rinyamente
DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006 A NAGYATÁDI BÖLCSŐDE REKONSTRUKCIÓJA

Bakháza


Nagy Tibor polgármester

 06 82 491 019

Önkormányzat:
    7585 Bakháza, Kossuth u. 79.

Közös Önkormányzati Hivatal:
    7541 Kutas, Petőfi u. 70.
    Jegyző: Nagy Balázs

 

Heraldikai leírás: Álló csücskös talpú tárcsapajzs kékkel és ezüsttel vágva. A felsô kék mezôben a vágási vonalból jobbra forduló kettôsfarkú arany oroszlán nô ki. Az alsó ezüst mezôben aranyközepû, ötszirmú, vörös rózsa lebeg. A pajzsot liliomos arany korona fedi. A pajzstartók: leveles arany ornamentikán álló két, vörös nyelvét kiöltô ezüst kecskebak.

Magyarázat: A községben korábban talált fôúri márványcímer elemei voltak a pajzsban lévô oroszlán és a rózsa. Ezt a címert a település már korábban is használta utaló jelleggel. A pajzsot tartó két kecskebak a község nevének elsô tagjára kíván utalni. Bár a hagyomány szerint egy Bak (Bok, Bock) nevû gazdáról vagy molnárról kapta a település a nevét, a késôbbiekben a bak, hímállat jelentés maradt meg a köztudatba

         Nagyatádtól délre Háromfa irányába haladva a 6807 sz. úton, arról egy éles balkanyar bevétele után megérkezünk  a Rinya-patak völgyében elhelyezkedô 250 fôs lélekszámú zsákfaluba, Bakházára.

         A csendes környezetben található falu középpontjában egy magányos torony  - az öreg harangláb - áll, amely az 1930-as évekig itt állt kastély maradványa. A kis települést már a középkor 1438 évében oklevélben említik, mint Hahóti Boldizsár birtokát. Bakháza hajdani történelmi szerepét a község alatt húzódó alagútrendszer is jelzi. Ez a szájhagyomány szerint elvezet a szomszédos Háromfáig, de a feltárására még sosem volt anyagi forrás. A Rinya patak középkori átkelôhelyét ôrizte a Kupa-vár, helyén késô bronzkori és török hódoltsági leleteket is találtak.

A magányos torony mellett álló régi iskolaépületben kapott helyet a polgármesteri hivatal, a kultúrház, a könyvtár és az orvosi rendelô.       

         A falu minden lakóépületében van vezetékes ivóvíz és áram, illetve a kábeltévé rendszerét is kiépítették. A jövôben a csatornázott szennyvízelvezetést és vezetékes gázrendszerbe kapcsolódást tervezik megvalósítani.


 Nyomtatás


MySQL: 0.0019 s, 8 request(s), PHP: 0.0229 s, total: 0.0248 s, document retrieved from database.